Намери партньор

A training event for startup companies took place on 12.04.2023

От:

18 Apr 2023

Обучително събитие за новосъздадени компании се състоя на 12.04.2023г.

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD п ...

Прочети още ...
Training event on the topic:

От:

10 Apr 2023

Обучително събитие на тема: „Предоставяне на информация за България относно законодателната рамка относно стартиращия и вече работещ бизнес в приоритетни сектори“

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
Educational event on:

От:

10 Apr 2023

Обучително събитие на тема:

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
Training event on the topic:

От:

30 Mar 2023

Обучително събитие на тема: „Осигуряване на пълен достъп на предприемачите до обща информация и контакти на служби, администрации, инспекции, и др. на територията на трансграничната зона (особено за 7-теприоритетни сектори)“

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
A training event for newly created companies took place on 25.03.2023.

От:

27 Mar 2023

Обучително събитие за новосъздадени компании се състоя на 25.03.2023г.

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
A training event for newly created companies took place on 24.03.2023.

От:

26 Mar 2023

Обучително събитие за новосъздадени компании се състоя на 24.03.2023г.

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
Conducted educational events on the topic:

От:

25 Apr 2023

Проведено обучително събити на тема: „Условия, възможности, трудности и пречки за получаване на финансиране“

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
A training event for newly created companies took place on 21.03.2023.

От:

23 Mar 2023

Обучително събитие за новосъздадени компании се състоя на 21.03.2023г.

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
A training event for newly created companies took place on 20.03.2023

От:

22 Mar 2023

Обучително събитие за новосъздадени компании се състоя на 20.03.2023г.

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Про ...

Прочети още ...
Training event on the topic:

От:

13 Mar 2023

Обучително събитие на тема:

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по П ...

Прочети още ...
Training event on the topic:

От:

13 Mar 2023

Обучително събитие на тема: "Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау"

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD п ...

Прочети още ...
Educational event on the topic:

От:

27 Feb 2023

Обучително събитие на тема: "НОУ-ХАУ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ"

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD п ...

Прочети още ...