Намери партньор

За Проекта

Общата цел на проекта е да предостави информация в много аспекти, които отговарят на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в района, да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчи предприемаческата култура, включително създаването на нов бизнес и стартиране на нови компании (стартиращи фирми). Ще бъде представена информация, която ще бъде полезна за всякакъв вид бизнес, но ще се фокусира върху приоритетни сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия . В този проект ще се стремим да преодолеем следните предизвикателства: Трудности при получаване на бизнес финансиране, Ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау и до обща информация и контакти. Ще преодолеем липсата на помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги и достъп / ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи и неадекватно развитие и умения на човешките ресурси.

Основният резултат от този проект е създаването на онлайн платформа, която да бъде основен източник на информация за предприемачите в региона, а също така ще свърже компаниите и ще спомогне да се започне устойчив нов бизнес от нови предприемачи.

Дейности на Водещия партньор Сдружение Мечи Чал – Рожен:

  • Дейност 1 Управление на проекта и координация
  • Дейност 2 Комуникация и разпространение на информация
  • Дейност 3 Създаване и функциониране на Онлайн платформа
  • Дейност 4 Организиране на събития
  • Дейност 5 Разходи за персонал, офис и администрация

Индикатори за резултат:

  • Брой предприятия, които получават подкрепа - 4 000
  • Брой на подкрепените нови предприятия – 400

Целеви групи: Вече създадени и новосъздадени предприемачи в седемте приоритетни сектора: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.