Намери партньор

Как работи платформата

ЗАЩО да се регистрирам?

За нерегистрирани посетители:


  • инструменти за обратна връзка – чрез попълване на кратка анкетна карта при влизане в платформата (анонимна);
  • търсене в бази данни според конкретни критерии;
  • връзка със социални мрежи - facebook, youtube и други(ако е приложимо)

За регистрирани потребители /фирми/:


  • Възможност за свързаност между потребителите, които са се регистрирали в България и Гърция;
  • Достъп на регистрираните предприемачи до ноу-хау, което го няма за посетители;
  • Пълен достъп на регистрираните предприемачи до контактна информация, инспекции, органи и др.;
  • Достъп на регистрираните предприемачи до изпълнители, подизпълнители и партньори както в България, така и в Гърция.