Намери партньор

Условия за Поверителност

Личните данни, събрани от mechichal-rogen.eu, ще се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. „Мечи Чал – Рожен“ си запазва правото да събира, обработва и анализира данни за изследователски и статистически цели (брой и честота на посещенията на сайта, брой на посетителите, профили на потребителите, посетени страници и т.н.) и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани.


Фирмени данни (напр. като електронни адреси и др.) ще бъдат предоставяни на трети лица само съгласно условията на нашето сътрудничество.


Вие изпращате на mechichal-rogen.eu своите фирмени данни единствено на Ваша пълна и лична отговорност. „Мечи Чал – Рожен“ не може да бъде отговорен за инциденти, възникнали по време на изпращането на данните от Вас, като, например загуба на данни или пиратство от трето лице.


Имате право да изисквате детайли от Вашите данни да бъдат поправени или изтрити като изпратите искане до mechichal-rogen.eu с подпис и дата по пощата, или по куриер на адреса на сдружението.


Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.