Намери партньор

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

ПЛАТФОРМАТА е създадена с цел проучване, събиране на база данни и анализ на информацията за трудности, предизвикателства и възможности пред малките и средни предприятия в трансграничния регион България – Гърция. МСП са от ключово значение за растежа и конкурентоспособността на икономиката. От друга страна малките и големите предприятия си взаимодействат и не се изключват взаимно, което допринася за развитието на икономическата екосистема като цяло за регионите.


Нашата цел е да се засилят факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да се стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчи предприемаческата култура, включително създаването на нов бизнес и стартиране на нови компании (стартиращи фирми).

ПЛАТФОРМАТА ще предоставя пълна информация, отговаряща на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в района с фокус върху следните приоритетни сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.

Ще се стремим да преодолеем следните предизвикателства пред МСП в региона: Трудности при получаване на бизнес финансиране, Ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау и до обща информация и контакти. Ще преодолеем липсата на помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги и достъп / ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи и неадекватно развитие и умения на човешките ресурси.

ПЛАТФОРМАТА ще бъде основен източник на информация и подкрепа за предприемачите, представители на 7-те приоритетни сектора, съществуващи и новосъздадени в трансграничния регион в България и Гърция.