Намери партньор

Стартиращи компании
АКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА ЗА СТАРТЪПИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
 Млади компании с дейност в сферата на хранителните технологии (foodtech) с напреднал или готов прототип на продукт или услуга.

КАКВО:
 Акселераторската програма Future Verticals ще се проведе от юни до септември. Тя ще подкрепи участниците чрез програма за иновации, мрежа от ментори, възможности за инвестиции и тестване в реална среда.

КОЛКО:
 Проектите с най-висок пазарен потенциал ще получат финансиране НОВ ПРИЕМ НА ФОНДА ЗА МСП ОТ КРУМОВГРАД, ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА
 (безвъзмездна помощ)


„Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес" откри втория прием за 2023 г. за общините Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица.

 
ЗА КОГО:
 - 
Микро-, малки и средни предприятия (МСП);
 - Физически лица - предприемачи, лица упражняващи свободни професии, земеделски производители, занаятчии.

Кандидатите следва да имат регистрация на територията на общините Крумовград, Челопеч, Чавдар или Златица.

КАКВО:
Подкрепят се проекти, които имат за основна цел разкриване на устойчиви работни места и са насочени към:
- стартиране на нов бизнес;
- разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
- наемане на нови служители;
- въвеждане на продукти и услуги, които не са били произвеждани от предприятието до момента.

 
КОЛКО:
Финансирането за един проект е:
- до левовата равностойност 200 000 евро - за община Крумовград.
 - до 80 000 лв. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.

КОГА е срокът:
- 24.03.2023 г. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.
 - 07.04.2023 г. - за община Крумовград.
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЧРЕЗ РОБОТИКА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
 (безвъзмездна помощ)


EARASHI (Embodied AI/Robotics Applications for a Safe, Human-oriented Industry; Вградени приложения за изкуствен интелект/роботика за безопасна, ориентирана към човека индустрия) е инициатива, която подпомага проекти свързани с подобряването на работните условия в производството чрез системи за изкуствен интелект и роботика.

 
ЗА КОГО:
 
Микро, малки, средни предприятия и стартъпи.

Кандидатите трябва да са базирани в държава от ЕС или държава, асоциирана по програма Хоризонт Европа.

КАКВО:
 Приемат се проектни предложения за разработване на решения за подобряване на условията за труд в производството чрез използване на изкуствен интелект и роботика.

Всяко проектно предложение трябва да се стреми да реши едно от десетте предизвикателства на EARASHI, които са свързани с разработването на роботизирана помощ за автоматизацията на повтарящи се движения, сглобяване на детайли или повдигане на тежки товари, мониторинг на стреса на работното място, оптимизиране на вътрешнозаводската логистика, използване на изкуствен интелект за решаване на сложни проблеми свързани с производствените процеси и др.

КОЛКО:
 Финансирането за един проект е до 200 000 евро.

КОГА:
 12.05.2023 г.НОВ ПРИЕМ НА ФОНДА ЗА МСП ОТ КРУМОВГРАД, ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР, ЗЛАТИЦА
 
(безвъзмездна помощ)


„Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес" откри първия прием за 2023 г. за общините Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица

ЗА КОГО:
 - 
Микро-, малки и средни предприятия (МСП);
 - Физически лица - предприемачи, лица упражняващи свободни професии, земеделски производители, занаятчии.

Кандидатите следва да имат регистрация на територията на общините Крумовград, Челопеч, Чавдар или Златица.

КАКВО:
 Подкрепят се проекти, които имат за основна цел разкриване на устойчиви работни места и са насочени към:

- стартиране на нов бизнес;
- разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
- наемане на нови служители;
 - въвеждане на продукти и услуги, които не са били произвеждани от предприятието до момента.

КОЛКО:
Финансирането за един проект е:
- до левовата равностойност на 200 000 евро - за община Крумовград;
 - до 80 000 лв. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.

КОГА е срокът:
- 10.02.2023 г. - за община Крумовград

 ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ OTB VENTURES
 
(безвъзмездна помощ) 
OTB Ventures е компания за рискови инвестиции в стартиращи високотехнологични фирми, които разработват уникални технологии.

ЗА КОГО:
Технологични компании в начален етап на растеж, с уникална идея с потенциал за раализация.

 
КАКВО:
 През ноември OTB Ventures стартира нов фонд за дялови инвестиции в „дълбоки технологии“ – OTB Fund II. Част от средствата са осигурени от новата програма InvestEU, и с тях ще се подпомагат трансформационни бизнеси от областите: изкуствен интелект, финтех, космически технологии, интернет на нещата, киберсигурност, климатични технологии.


ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ ОТ ELEVEN VENTURES
 
(дялови инвестиции)


Стартиращи компании в ранен етап на развитие, могат да получат инвестиция в размер на 300 000 евро срещу дялово участие от 10% в капитала им. Финансирането е в рамките на програмата на Фонда за рискови инвестиции Eleven Ventures – Eleven Alpha.

Кандидатите следва да имат вече разработен прототип, първи клиенти или просто смела идея. Проектите на етап идея, трябва да имат „силен" екип (с опит в сектора, познаващ екосистемата, с контакти в бранша и с ноу-хау). С приоритет са компании от секторите финтех, здравеопазване, бъдеще на храните и бъдеще на работата. Очаква се Фондът да инвестира в около пет компании – по една от всеки приоритетен сектор и една от нов бранш.

В допълнение на финансирането, компаниите получават:
- разработка на индивидуален план за растеж;
- срещи с ментори от партньорската мрежа на Фонда;
- помощ в търсенето на други възможности за финансиране.

Eleven Alpha е тримесечна програма, при която процеса на кандидатстване е опростен и получаването на инвестицията отнема до 2 месеца. Програмата ще стартира в средата на януари 2023 г.

 Срокът за кандидатстване е до 19.11.2022 г. през сайта на 
програмата.
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В АКСЕЛЕРАТОРСКАТА ПРОГРАМА НА VITOSHA VENTURE PARTNERS
 
(дялови инвестиции)


Vitosha ACCELERATE е целогодишна програма на Витоша Венчър Партнъс за ускоряване на развитието на компаниите. Продължителността на програмата е 3 месеца. Участниците ще имат достъп до ежеседмични лекции, уъркшопове и срещи с ментори.

ЗА КОГО:
 Стартиращи компании от всички сектори на икономиката, които притежават уникален продукт или услуга и имат план за навлизане в големи пазари.

КАКВО:
 Избраните участници се включват в акселераторска програма, с което да допълнят знанията и бизнес уменията си, а в допълнение могат да получат дялово финансиране до 50 000 евро.

КОГА:
 Кандидатстването е до 17.10.2022 г., а самата програма ще стартира в началото на следващата година.ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 (безвъзмездно финансиране и кредитен ресурс)


„Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ обявява Трети приемен период за 2022 г. за проекти за отпускане на целево финансиране.

Условията за участие са както и по предходните покани. Подпомагат се проекти за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, СМР и работен капитал, които са свързани със:
- Стартиране на нов бизнес;
- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 - Въвеждане на нови продукти/услуги.

ЗА КОГО:
 Новосъздадени или съществуващи фирми (МСП), физически лица – предприемачи, упражняващи свободни професии, земеделски стопани, занаятчии, които осъществяват дейността си на територията на община Крумовград.

КОЛКО:
 Финансирането е комбинирано – безвъзмездна помощ и кредит, в общ размер до 200 000 евро.

КОГА:
 Срокът за кандидатстване е до 31.08.2022 г.ПРОГРАМА ЗА УСКОРЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
 
(безвъзмездно финансиране и нефинансова подкрепа)


ClimAccelerator Black Sea търси стартиращи компании с проекти за справяне с климатичните промени.

ЗА КОГО:
 Стартиращи български компании и екипи от всички сектори, с бизнес идеи и модели в сферата на кръговата икономика и климатичните промени.

КАКВО:
 Предлага се обучение, менторство и финансиране за развитие на устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии и еко-иновации по програмата ClimAccelerator Black Sea. Програмата се осъществява в три фази в съответствие с етапа на развитие на иновацията – идея, валидация, ускорен растеж.

КОЛКО:
 Между 5 000 и 20 000 евро.

КОГА:
Крайният срок за подаване на заявки за Фаза 1 и Фаза 2 е 17.08.2022 г.
 За Фаза 3 могат да се подават кандидатури до края на септември.ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ПРОЕКТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
 
(безвъзмездна помощ)


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще обяви прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд (НИФ).

Очаква се кандидатстването да стартира през месец юли и да е по значително по-облекчена процедура. Пълна информация за условията ще е налична след официалното обявяване, за което ще ви информираме своевременно.

Припомняме, че в рамките на НИФ се финансират научноизследователски и развойни проекти на български малки и средни предприятия и/или техни партньори научно изследователски институти с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.